GreenJane

グリーンジェーン 花・植物の図鑑

ストレプトカーパス

ストレプトカーパスの群生

和名 うしのした(牛の舌)

別名 ストレプトカーパス  ケープ・プリムローズ

学名 Streptocarpus

科名 イワタバコ科  属名 ストレプトカーバス属

英名 Streptocarpus  Cape primrose

古名 

ストレプトカーパスの花

生育タイプ 多年草

原産地    南アフリカ

高さ・草丈 10cm~50cm

開花期 5月~10月

花色  白 むらさき 青 ピンク 赤

特徴  

その他

ストレプトカーパスの花と葉

 

 

似ている植物